5 & 6 Αυγ. Εσπερινός, Όρθρος, Θεια Λειτουργία, Αρτοκλασία, κήρυγμα, κεράσματα.