Στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΤΙΡΙΑ» και των εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην Πάτρα επί της οδού Θωμά Παλαιολόγου αρ. 88 και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

α) H ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Θωμά Παλαιολόγου από την οδό Μητροδώρου έως την οδό Δάμωνος, την 10/07/2019 και την 11/07/2019 κατά τις ώρες 07:00-15:00, αντίστοιχα.

β) H ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Θωμά Παλαιολόγου στο ύψος του οικ. αριθμού 88 περίπου σε μήκος 5μ. εκατέρωθεν του κτιρίου την 10/07/2019 και την 11/07/2019 κατά τις ώρες 07:00-15:00, αντίστοιχα.

γ) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους οδούς σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο εργολάβο, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής και τους ανθρώπους της εταιρείας που θα βρίσκονται στα σημεία των εργασιών.

Η ισχύς της παρούσας:

α)αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.