Στο πλαίσιο εργασιών επαναδιαγράμμισης της συνεχούς κίτρινης γραμμής από συνεργείο του Δήμου Πατρέων για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, την 09/07/2019 από ώρες 20:00 έως 23:00 στην οδό Ιωνίας σε όλο το μήκος της, αμφοτερόπλευρα, στα παρακάτω τμήματα των οδών:

α) από Γεωργίου Παπανδρέου έως Ιωνίας 137 (ανατολικά)
β) προ Θερισσού για 20μ (ανατολικά)
γ) Δόρυλλαίου έως Νικαίας (δυτικά)
δ) Μητροπολίτου Χρυσοστόμου έως Φωκαίας (ανατολικά)
ε) Ιωνίας 39 έως Κερασούντος (ανατολικά)

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον ελεύθερο τμήμα των οδών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.