Επιστολή απέστειλε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Ν. Μυλωνάς σχετικά με τις μη επαρκείς πιστώσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφο που του κοινοποιήθηκε από την Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ανδριάνα Ζερβού. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμε κε Δήμαρχε, 

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 7006/28.06.2019 επιστολής της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κας Ανδριάνας Ζερβού και του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κου Ανδρέα Μπατάλη περί μη επαρκών πιστώσεων για εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγών πληρωμής σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων κατόπιν προφορικών εντολών και η μετέπειτα έκδοση βεβαιώσεων αναγνώρισης οφειλής, που κατά κόρον χρησιμοποιήσατε κατά την διάρκεια της θητείας σας, αλλά κυρίως κατά την προεκλογική περίοδο,  γνωρίζετε πολύ καλά ότι σαν διαδικασία είναι εντελώς παράνομη, αλλά και ως πολιτική συμπεριφορά δεν είναι επιτρεπτή και αποδεκτή διότι συνεπάγεται την δέσμευση δημοτικών πόρων για εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων για έργα αμφιβόλου ποιότητας και αξίας.  Εξαιτίας αυτής της πρακτικής εκδίδονται πλήθος δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής, στις οποίες δεν ασκούνται τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα καθιστώντας αυτές τελεσίδικες και άμεσα εκτελεστές σε βάρος του ταμείου του δήμου. Η ως άνω πρακτική οδηγεί τον Δήμο σε οικονομικό αδιέξοδο. 
  2. Η κατάσταση αυτή, πέραν του ότι είναι πολιτικά, ηθικά και δεοντολογικά απαράδεκτη, δημιουργεί πλείστα προβλήματα  στα οικονομικά και στις υπηρεσίες του Δήμου, εγείρει θέματα ποιότητας των συγκεκριμένων προμηθειών υπηρεσιών και έργων, θέματα διαφάνειας, αποτελεί μνημείο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία των αιρετών και τέλος δεσμεύει και υποχρεώνει την νέα δημοτική αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον των τριών  ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα της, όπως οφείλει να κάνει, σύμφωνα με την νωπή λαϊκή εντολή που έχει λάβει. Αντιθέτως την δεσμεύει και την υποχρεώνει να ξεπληρώνει τις προεκλογικές σας ρουσφετολογικές πρακτικές.
  3. Αυτές σας οι πολιτικές επιλογές και πρακτικές είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, είναι αντίθετες με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την νέα δημοτική αρχή.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στα οικονομικά του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ήτοι άσκηση ένδικων μέσων, καταλογισμό δαπανών κλπ για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών σύμφωνα με την λαϊκή εντολή που έχουμε λάβει".