Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης και μέχρι να ολοκληρωθεί το patrasevents.gr θα δημοσιεύει σε πραγματικό χρόνο τα επίσημα αποτελέσματα που θα δίνει η Singular Logic, μέσω της παρακάτω εφαρμογής.

Αχαΐα

Επικράτεια