Τα δικά τους ερωτήματα προς τον Δήμαρχο Πατρέων σχετικά με την αντιδρόμηση των Κανακάρη και Κορίνθου, θέτουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.

Μάλιστα σε επιστολή τους προς τον Κώστα Πελετίδη αναφέρουν: "Επειδή πλανώνται πολλά ερωτηματικά. Επειδή η πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει άγνοια για τις επιπτώσεις στην ζωή τους εξ αιτίας της ασάφειας σχετικά με το τι θα γίνει λόγω πληθώρας αντικρουόμενων δημοσιευμάτων. Επειδή δεν υπάρχει εκ μέρους σας καμία επίσημη δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα και προβλήματα της πιθανολογούμενης αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη & Κορίνθου κ.λ.π.,

Σας Παρακαλούμε και Ζητάμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και να μας κοινοποιήσετε δημοσίως τις απαντήσεις σας επι των παρακάτω θεμάτων - ερωτημάτων:

1) Προκηρύξατε όπως δεσμευθήκατε Νέες Κυκλοφοριακές - Συγκοινωνιακές μελέτες;

2) Πότε προκηρύχθηκαν;

3) Ποιο γραφείο ειδικευμένο τις ανέλαβε;

4) Πόσο κόστισαν;

5) Πότε θα είναι έτοιμες ;

6) Τι περιλαμβάνουν; Τι προβλήματα διαπραγματεύονται;

7) Είναι ολοκληρωμένες και αντιμετωπίζουν το θέμα ολοκληρωτικά ή αποσπασματικά;

8) Έχουν αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία, για έλεγχο σύμφωνα με τον νόμο άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.

9) Τι μελέτες - προβλέψεις έχετε κάνει για το θέμα της ασφάλειας των μαθητών των σχολείων που λειτουργούν καθ' όλη την ημέρα στην διασταύρωση των οδών Μ. Περιμετρική και Κανακάρη. Πώς θα εξασφαλίσετε την ασφάλεια τους; Πότε θα εφαρμοστούν;

10) Τι μελέτες – προβλέψεις έχετε κάνει για την ασφάλεια των περιοίκων στο στενό τμήμα της οδού Κανακάρη από Σατωβριάνδου μέχρι Νόρμαν; Πότε θα εφαρμοστούν;

11) Τι μελέτες – προβλέψεις έχετε κάνει για το θέμα των ακατάλληλων πεζοδρομίων που στο στενό τμήμα της οδού Κανακάρη είναι επικίνδυνα για κάθε διερχόμενο και απρόσιτα για ηλικιωμένους - Α.Μ.Ε.Α. από την στιγμή που οι κατασκευαστικές αστοχίες τους αναγκάζουν να βγουν στην μέση του δρόμου για να περάσουν; Πότε θα εφαρμοστούν;

12) Έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου; Πότε και από ποιόν και εάν έχει εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου;

13). Έχει γίνει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη: Για τις επιπτώσεις στην οικονομία της Πόλης;

14) Τι μελέτη – πρόβλεψη έχει γίνει για εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ξενοκράτης);

15) Τι μελέτη – πρόβλεψη έχει γίνει για περίπτωση βλαβών υποδομής στο στενό τμήμα της οδού;

16) Τι μελέτη πρόβλεψη έχει γίνει για τις κατασκευαστικές αστοχίες στα εξ αρχής κατασκευασμένα τμήματα της οδού Κανακάρη, (π.χ. μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο πλάτος πεζοδρομίων);

17) Τι μελέτη πρόβλεψη έχει γίνει για το πρόβλημα του πάρκινγκ των κατοίκων της περιοχής λαμβάνοντας υπόψιν και την αύξηση της ζήτησης από την μεταφορά Δημοτικών Υπηρεσιών στο κτίριο του Αρσάκειου που αναστηλώνετε;

18) Ποια περιβαλλοντική μελέτη θα εφαρμοστεί και ποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας θα ληφθούν για να μην αυξηθούν οι ρύποι και ο θόρυβος από την κίνηση σε έναν τόσο στενό δρόμο. Πότε θα εφαρμοστούν;

19) Τι έχετε προβλέψει για το ερειπωμένο και ετοιμόρροπο κτίριο στην διασταύρωση Κανακάρη και Σατωβριάνδου που και οι δικές σας υπηρεσίες το έχουν χαρακτηρίσει επικίνδυνο και κατεδαφιστέο γιατί γειτνιάζει άμεσα με την οδό Κανακάρη.

20) Πόσοι και ποιοι άλλοι δρόμοι και βάσει ποιας εγκεκριμένης μελέτης θα αντιδρομηθούν,

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Επειδή και εσείς γνωρίζετε ότι διαφορετικά ήταν σχεδιασμένη η διάνοιξη της οδού Κανακάρη και τελείως διαφορετικά έγινε, παραποιώντας τον αρχικό σχεδιασμό,

Επειδή όλα τα ανωτέρω προβλήματα σας τα έχουμε γνωρίσει-καταθέσει από διετίας όταν συστάθηκε η συντονιστική επιτροπή και επί της ουσίας έχετε αποδεχτεί την ύπαρξη τους, την σοβαρότητα τους και έχετε υποσχεθεί την επίλυση τους,

Επειδή δεν αποδεχόμαστε την λογική, που έχει καταστρέψει την χώρα μας, «ας κάνουμε κάτι εν γνώσει μας ότι είναι λάθος και τα διορθώνουμε μετα», δηλαδή ποτέ.

Εάν δεν μας απαντήσετε εγγράφως και δημοσίως σε όλα τα ανωτέρω, πανθομολογούμενα δικαιότατα και πέραν πάσης αμφισβήτησης ερωτήματα μας, αναγνωρισμένα ακόμα και από εσάς.

Σας γνωρίζουμε ότι νομιμοποιούμαστε σαν πολίτες αυτής της πόλης να χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ένδικο η μη, προκειμένου να προασπίσουμε τα δικαιώματα όλων για δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία αυτής πόλης. Εν αναμονή των απαντήσεών σας, επι των ανωτέρω".