Εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, τοποθέτησαν στο δρόμο που οδηγεί στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου Led, με τα οποία εξοικονομείται ενέργεια, είναι μικρότερο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ είναι μηδαμινή η ανάγκη συντήρησής τους.

Υπενθυμίζεται, ότι ο δρόμος που παραδόθηκε σε χρήση πριν από μερικούς μήνες, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από τον Δήμο Πατρέων, δίνοντας τη δυνατότητα σε Πατρινούς και ξένους επισκέπτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στους μυκηναϊκούς τάφους της περιοχής.