Έχει απομείνει λιγότερο από 1 μήνας μέχρι την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για την τρέχουσα Κτηματογράφηση που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι της Π.Ε. Αχαΐας.

To Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαΐας ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις ισχύουσες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για την Περιφέρεια Αχαΐας ως ακολούθως:

- Βάσει του Ν.2308/1995, η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας είναι η 22/7/2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και η 21/10/2019 για τους κατοίκους εξωτερικού.

- Η τροπολογία που ψηφίστηκε (ΦΕΚ 78Α’/24-5-2019) δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει παράταση για τις τρέχουσες κτηματογραφήσεις, η οποία δε είναι γενική, δηλαδή δε θα ισχύει για κάθε κτηματογράφηση. Για την Περιφέρεια Αχαΐας δεν έχει μέχρι στιγμής χορηγηθεί άλλη παράταση πέραν των παραπάνω.

- Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε το κοινό ότι θεωρούνται εμπρόθεσμες όσες δηλώσεις κατατεθούν μέχρι τις 22/7/2019, ώρα 16:00 στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαΐας και στο αντίστοιχο παράρτημα του Γαλατσίου, και όλη την ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του site KTIMATOLOGIO.GR . Όσοι
δικαιούχοι προσέλθουν εγκαίρως, με συμπληρωμένες δηλώσεις, μέχρι τότε θα εξυπηρετηθούν εμπρόθεσμα.
- Η λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης θα συνεχιστεί, και θα γίνεται κανονικά η παραλαβή των δηλώσεων και μετά το πέρας της προθεσμίας, με το χαρακτηρισμό της δήλωσης ως “εκπρόθεσμη”. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, βάσει του Νόμου, προβλέπεται διαδικασία βεβαίωσης και υποβολής του προστίμου.
- Για πληροφορίες και τι δικαιολογητικά χρειάζονται κατ’ελάχιστον, απευθυνθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαΐας, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 83, Πάτρα (έναντι Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου, πλησίον καταστήματος “ΚΟΥΛΗ”).