Οι παλιές φωτογραφίες "κρύβουν" μια γοητεία, ειδικότερα για τους νεότερους, που έχουν γνωρίσει την Πάτρα του σήμερα...

Κοιτώντας τις, προσπαθείς να βρεις ομοιότητες, αλλά τα χρόνια που έχουν περάσει είναι πολλά και όλο το τοπίο έχει αλλάξει.

Όπως συμβαίνει με τη φωτογραφία του Julius Rontgen. Τραβήχτηκε στην περιοχή του Ρίου τον Ιούλιο του 1965 και απεικονίζει ένα πλοίο να διασχίζει τα στενά Ρίου - Αντιρρίου.

Βλέποντά την, θα λέγαμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι η απουσία της Γέφυρας, η οποία κατασκευάστηκε πολλά χρόνια μετά, αλλάζοντας όλα τα δεδομένα της περιοχής.

Να μια απόδειξη, ότι ο χρόνος φέρνει αλλαγές και πολλές φόρες, είναι μεγάλες.