Διοργάνωση της 8ης & 9ης Συνάντησης Εργασίας Ενδιαφερομένων Μερών στο πλαίσιο του έργου [email protected] SMEs του προγράμματος «INTERREG Europe 2014 -2020».

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως εταίρος στο έργο [email protected] SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της υπαίθρου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Europe, διοργανώνει την 8η και 9η κατά σειρά Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων (Regional Stakeholder Groups) με στόχο τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης του έργου.

Το [email protected] SMEs στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ στην ύπαιθρο, εστιάζοντας στην καινοτομία και εξωστρέφειά τους, στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και γενικότερα στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, και ώρα:

  • 10:30 – 13:00 για την 8η Συνάντηση Εργασίας (Διαβούλευση με δημόσιους φορείς της ΠΔΕ)
  • 18:00 – 20:00 για την 9η Συνάντηση Εργασίας (Διαβούλευση επιχειρηματικών φορέων της ΠΔΕ)

στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ ερευνητικού χώρου.

Σε κάθε εκδήλωση, θα γίνει σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων και στόχων του έργου, καθώς και Καλών Πρακτικών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας ΜμΕ της υπαίθρου του έργου [email protected] SMEs και να συμμετάσχουν σε Ανοιχτή Διαβούλευση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ανωτέρω σχέδιο και να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση εξειδικευμένων μέτρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/