Η ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρείου στην Πάτρα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία εγκρίθηκε η σύνταξη όρων δημόσιας διακήρυξης.

Στη συνέχεια πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Έτσι με την ολοκλήρωσή των διαδικασιών, ένα σημαντικό θέμα θα μπει σε τροχιά υλοποίησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επίσης, οι Δήμοι έχουν και την δυνατότητα συνεργασίας, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, με φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους.