Γνωστή εταιρεία στο κέντρο της Πάτρας δίνει την ευκαιρία σε 2 νέα άτομα να συνεργαστούν μαζί της, με σκοπό μία φιλόδοξη καριέρα.

Μετά το άνοιγμα γραφείων στην Αθήνα, η εταιρεία αναζητεί άτομα για την αναπλήρωση των θέσεων αυτών, καθώς επίσης και για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ομάδας της στην Πάτρα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαθέτουν:

  • Ευχάριστη Προσωπικότητα
  • Διάθεση για ομαδική συνεργασία
  • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
  • Ικανότητες επικοινωνίας

Η εταιρεία παρέχει συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα και απεριόριστες
δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά: [email protected]