Την Τετάρτη 5/6/2019 και Παρασκευή 7/6/2019 το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας φιλοξένησε 4 καθηγητές και 20 μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Ιλινόις, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις μεθόδους διδασκαλίας σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ΣΔΕ και έκαναν συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η συνεργασία ενθουσίασε τους φιλοξενούμενους, αλλά και τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές του ΣΔΕ Πάτρας. Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Πάτρας κ. Ανδρέας Ζέρβας τόνισε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις είναι συνέχεια μίας επιτυχούς δράσης που ξεκίνησε την περασμένη σχολική χρονιά με 3 καθηγητές και 7 μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες με το εκπαιδευτικό Ίδρυμα των ΗΠΑ.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.