Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.00, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, στην Πάτρα, όπου θα επιδοθούν οι απολυτήριοι τίτλοι.