Σε τρεις διαφορετικές ημερίδες μίλησε την Τρίτη 18 Ιουνίου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (EDD ) που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κάθε έτος φέρνουν την αναπτυξιακή κοινότητα πιο κοντά, ώστε να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες με τρόπους που εμπνέουν νέες εταιρικές σχέσεις και καινοτόμες λύσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις του κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά συνέδρια της Ευρώπης.

Για το 2019 ο κεντρικός τίτλος του Συνεδρίου είναι: «Αντιμετώπιση των ανισοτήτων: οικοδόμηση ενός κόσμου που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο». Απαρτίζεται δε από τις εξής ενότητες:

• Γιατί οι ανισότητες έχουν σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη
• Κατανόηση των δομικών αιτιών των ανισοτήτων
• Συνεργασία μεταξύ των πιο αποτελεσματικότερων πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων
Ολόκληρο το πρόγραμμα.

Ο κ. Βαρδακαστάνης αρχικά μίλησε στην υψηλού επιπέδου εκδήλωση «Κάνοντας ορατό το αόρατο: μια προσέγγιση που περιλαμβάνει την αναπηρία ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο». Διοργανώνεται από τις οργανώσεις ONCE, Lumos, IDDC, Bridging the Gap και EDF. Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

«Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν στη διεθνή ανάπτυξη, όχι μόνο ως δικαιούχοι αλλά και ως εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι το κύριο σημείο που θέλω να τονίσω. Πρέπει να συμμετέχουμε επειδή εμείς γνωρίζουμε τι είναι καλύτερο για εμάς, είναι τόσο απλό!
Το έργο του EDF σε διεθνές επίπεδο δεν είναι κάτι νέο. Είμαστε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης ατόμων με αναπηρία, συμμετείχαμε ενεργά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και συμμετέχουμε ενεργά στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών των Ατόμων με Αναπηρία στα Ηνωμένα Έθνη.
Η ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της συνολικής ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Σύμβαση θα ενταχθεί σε όλες τις εξωτερικές δράσεις.
Το EDF μόλις ξεκίνησε τη νέα στρατηγική του για τη διεθνή συνεργασία που ονομάζεται "το EDF στον κόσμο" για την περίοδο 2019 έως 2022. Μετά από ευρεία διαβούλευση, καταλήξαμε σε πέντε πολύ σαφείς στόχους. Θέλουμε να επηρεάσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και να παρουσιάσει αυτή την εργασία.
Θέλουμε να ενισχύσουμε τις περιφερειακές οργανώσεις, όπως είναι το Αφρικανικό Φόρουμ ατόμων με αναπηρία ή το Riadis στη Λατινική Αμερική, ή την Αραβική Οργάνωση για την Αναπηρία. Είναι σημαντικό οι περιφερειακές οργανώσεις να μάθουν η μια από την άλλη και να οικοδομήσουν την οργανωτική τους ικανότητα.

Θέλουμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη διεθνή συνεργασία. Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συμβουλεύονται και να συμμετέχουν ενεργά. Οι οργανώσεις θεωρούνται συχνά οι καλύτεροι υποστηρικτές και προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία μέσω της βιωματικής εμπειρίας, υποδεικνύοντας τις καλύτερες γραμμές δράσης.
Τέλος, θέλουμε να υποστηρίξουμε την καινοτομία και τη μάθηση υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα, τις ιδέες και τις προκλήσεις και για να ασχοληθούμε με μη παραδοσιακές μορφές συνηγορίας. Βασιζόμαστε στη δύναμη των 98 μελών μας σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στους εταίρους μας, οι οποίοι ασχολούνται συχνά με νέες δραστηριότητες για το EDF».

Στη συνέχεια ο κ. Βαρδακαστάνης μίλησε στην παράλληλη εκδήλωση «Ανάμεσα στις ρωγμές: Εκθέτοντας τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν». Αυτή η ημερίδα διοργανώθηκε από την Make Europe Sustainable for All (MESA) και την SDG Watch Europe.
Λιγότερο από 10 χρόνια έχουν απομείνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει τον Στόχο 10 «Κανένας στο περιθώριο από την Ατζέντα 2030». Παρά τον λιγοστό χρόνο σε πολλές χώρες της ΕΕ υπάρχουν εντυπωσιακές ανισότητες που εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων ελαττωματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, φτώχειας, φορολογικής αδικίας και κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε: «Το EDF συμβάλει στον σημερινό διάλογο με ένα κεφάλαιο που εξετάζει την ειδική κατάσταση και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Η συνεισφορά μας βασίζεται στα πολυετή χρόνια εργασίας για την ισότητα και τη μη διάκριση όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την αναπηρία, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία. Το όραμα του EDF είναι μια Ευρώπη όπου η ισότητα είναι εγγυημένη για όλους με μια ευρεία νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων που προστατεύει όλους».

«Κάνοντας πραγματικότητα την πρόσβαση όλων στην ανθρωπιστική βοήθεια» ήταν ο τίτλος της παράλληλης εκδήλωσης στην οποία μίλησε προς το κλείσιμο της πρώτης ημέρας των EDD ο κ. Βαρδακαστάνης. Επρόκειτο για μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι ECHO (Πολιτική Προστασία και Δράσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας ΕΕ), EDF, Humanity and Inclusion και το υπουργείο Εξωτερικών της Φιλανδίας. Κύριος ομιλητής ήταν ο Κύπριος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

Τονίστηκε ότι λόγω διακρίσεων, καθώς και περιβαλλοντικών, σωματικών και κοινωνικών εμποδίων, είναι πιθανότερο να αποκλειστούν από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες τα άτομα με αναπηρία και να μην σωθούν. Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η συζήτηση των ορθών πρακτικών για την εξασφάλιση καλύτερης, ασφαλέστερης, πιο προσιτής και περιεκτικής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Μαζί με τον Επίτροπο Στυλιανίδη, την ECHO και τους εταίρους μας θα θέλαμε να προσφέρουμε τη συνεχή μας δέσμευση και υποστήριξη για να εξασφαλίσουμε μια συστηματική προσέγγιση από την ECHO στην ένταξη και στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εργασίες της ECHO. Πιστεύουμε ότι τώρα, με αυτό το νέο σημείωμα καθοδήγησης, πρέπει να εκπαιδεύεται το προσωπικό, να αναθεωρούνται οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης καθώς και ο επόμενος προϋπολογισμός, ο οποίος πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να διευκολυνθεί η ενταξιακή πολιτική για τα άτομα με αναπηρία της ECHO».