Συναυλία σχολής Μονωδίας & Φωνητικού Συνόλου
Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Τάξη και Διεύθυνση Συνόλου - Λίνα Γερονίκου
Συνοδεία πιάνου - Ιβάνοβα Λιουντμίλα