Οι εργαζόμενοι του τομέα Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, προχώρησαν στον καθαρισμό αγροτικού δρόμου στην Κοινότητα Θέας, ο οποίος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών είχε μετατραπεί σε ρέμα αποκλείοντας την πρόσβαση των μικροκαλλιεργητών στις ιδιοκτησίες τους.