Σήμερα, 10 Ιουνίου 2019, έγινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. Αχαΐας, που εκπροσωπεί το πολιτικό προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.), της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Ελλάδας (Σ.Υ.Δ.Ε.), της Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.Π.), της 76 Μ.Ε. και του 2/39 Σ.Ε., σε αίθουσα που παραχώρησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας (το οποίο ευχαριστούμε για αυτή την παραχώρηση).

Ο Πρόεδρος Τρύφωνας Κούκος και ο Αντιπρόεδρος Απόστολος Κόγκας παρουσίασαν τον Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου για την περίοδο που έληξε, και η Γενική Συνέλευση επιδοκίμασε με την ομόφωνη ψήφο της το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) Χρήστος Μουστάκας, ο Γενικός Γραμματέας ΠΟΕ-ΥΕΘΑ Αθανάσιος Κονίδας και ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ-ΥΕΘΑ Παναγιώτης Καράμπελας.

Πριν το κλείσιμο της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ Χρ. Μουστάκας προχώρησε σε γενικότερη ενημέρωση για όλα τα θέματα του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή διεκδίκηση.