27ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου