Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η περίοδος εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων.

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σπίτι του Νερού 1.338 άτομα, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα 421, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους 1.706 και στο «Οίκοθεν», Γραφείο Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών.

Η επισκεψιμότητα αναλυτικά από την 1η Οκτωβρίου 2018, έως και 4 Ιουνίου 2019, έχει ως εξής:


Βασικός σκοπός αυτών των κέντρων είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Παναχαϊκού όρους, το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής και της ενεργειακής εξοικονόμησης, την αειφορική χρήση του νερού στη καθημερινή μας ζωή, την ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής κληρονομιάς και των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας.