Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει συστήσει πρόσφατα εκδοτικό οίκο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και υπό την επωνυμία «Εκδόσεις ΕΑΠ». Πρόκειται για πρωτοβουλία που στοχεύει αποκλειστικά στην έκδοση επιστημονικού βιβλίου.

Με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης των πρώτων εκδόσεών μας, σας καλούμε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.30 στη Στοά του Βιβλίου. 

 Παράλληλα με την παραπάνω ενημέρωση, σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση στην Επίσημη Παρουσίαση των «Εκδόσεων ΕΑΠ».