Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Ανδρέας Ριζούλης συναντήθηκε με υπαλλήλους και καθηγητές του πρώην ΤΕΙ Πάτρας.

Συζητήθηκαν φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την επόμενη ημέρα της συγχώνευσης του φορέα με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος και ιδίως την κατανομή τους μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των νέων Τμημάτων.