Αποτελέσματα δίνει και το site της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την μάχη των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών της Πάτρας. 

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα σε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμο Πατρέων, Αιγιάλειας και Δυτικής Αχαΐας έχουν ως εξής: 


Για Περιφέρεια


Για Δήμο Πατρέων


Για Δήμο Αιγιαλείας


Για Δήμο Δυτικής Αχαΐας