Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα απέστειλε την παρακάτω επιστολή στους υποψήφιους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας ζητώντας τους να τοποθετηθούν στο τι πρόκειται να πράξουν ως Περιφερειακή Αρχή στο θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί καπνίσματος σε δημόσιους χώρους στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Απάντησαν οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες: Νεκτάριος Φαρμάκης Όλα από την αρχή, Κώστας Παπακωνσταντίνου Οικολογική Δυτική Ελλάδα -που τοποθετείται στο θέμα μέσω του προγράμματός του- τους οποίους και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και την τοποθέτησή τους σε ένα μείζον θέμα της καθημερινότητας πολλών συμπολιτών μας.

Ελπίζουμε ότι οι υπόλοιποι 5 υποψήφιοι που δεν απάντησαν –θέλουμε να πιστεύουμε εκ παραδρομής- δεν αξιολογούν ως δευτερεύουσας σημασίας την προσπάθεια που καταβάλλεται, όχι μόνο από τις 10 οργανώσεις του Δικτύου αλλά και από άλλους φορείς της πόλης καθώς και από θεσμικά όργανα της πολιτείας, για τη δημιουργία καθαρού περιβάλλοντος στους κλειστούς χώρους συνάθροισης.

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ συμμετέχει από το 2010 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από δύο παραγωγικές θητείες θέτουμε και πάλι το έργο και τις αξίες μας στην κρίση των συμπολιτών μας, σίγουροι ότι έχουν εκτιμήσει την σταθερότητα αρχών, την εντιμότητα και τις καινοτόμες ιδέες μας.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η μόνη παράταξη που σταθερά υπερασπίζεται την φύση, το κλίμα, τους φυσικούς πόρους και την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών απέναντι στις κοντόφθαλμες πολιτικές που θυσιάζουν τα πάντα για το βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Οι προτάσεις: Η πολιτική μας παρέμβαση στηρίζεται σταθερά σε τέσσερις πυλώνες:

1ος: Βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου. Έμφαση σε τοπικές αγορές, μεταποίηση - ανάδειξη τοπικών προϊόντων, βιώσιμη γεωργία - κτηνοτροφία, ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό συστήματα ανταλλακτικής οικονομίας, οικονομικές μετακινήσεις και αναψυχή.

2ος: Προστασία, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και αποκατάσταση οικοσυστημάτων. Η καλλιεργήσιμη γη, το υπόγειο και το επιφανειακό νερό, η θάλασσα, οι ακτές, το έδαφος, τα δάση, τα οικοσυστήματα πρέπει να προστατευτούν από τη ληστρική εκμετάλευση, μαζί με έργα αναδημιουργίας οικοσυστημάτων.

3ος: Μείωση σπατάλης ενέργειας και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Στήριξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτήρια, οικονομικές μετακινήσεις, οικολογικός αστικός σχεδιασμός.

4ος: Αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών. Ασφάλεια, υγεία, καθαρό νερό - αέρας - θάλασσα, ασφαλή προϊόντα διατροφής, κοινόχρηστοι χώροι, δημόσιες συγκοινωνίες, κοινωνική αλληλεγγύη, ελεύθερος χρόνος, τοπία.

Οι αρχές: Η πολιτική οικολογία προϋποθέτει δημοκρατικές δομές, διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνικό έλεγχο, κοινωνική αλληλεγγύη, ανάδειξη των συλλογικών αγαθών.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ανεξάρτητη περιφερειακή παράταξη που θέτει την οικολογία ως ζήτημα πρώτης γραμμής και όχι ως «υγιεινό συμπλήρωμα διατροφής» όπως κάνουν οι συμβατικές παρατάξεις. Είναι η μόνη Περιφερειακή Παράταξη η οποία:

 • Εκφράζει την παράδοση της Περιφέρειας στους οικολογικούς αγώνες.
 • Αντιστέκεται στην κοντόφθαλμη και επικίνδυνη πολιτική για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων.
 • Θεωρεί την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση των ακτών, την εξαφάνιση της άγριας φύσης και άλλα κρίσιμα οικολογικά προβλήματα ως κεντρικά πολιτικά ζητήματα και όχι ως «συμλήρωμα» της πολιτικής.
 • Στηρίζει σταθερά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έναντι των ορυκτών καυσίμων. Απορρίπτει, όμως,  την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση Μονάδων ΑΠΕ σε απρόσιτεςπροστατευόμενες περιοχές, αφού αυτές αποτελούν τα τελευταία καταφύγια της άγριας ζωής και τα τελευταία αυθεντικά τοπία.
 • Βάζει στην πρώτη γραμμή την υπεύθυνη οικολογική διαχείριση απορριμμάτων χωρίς να παραπλανά τους πολίτες για δήθεν εύκολες λύσεις.
 • Αναγνωρίζει ότι τα φυσικά οικοσυστήματα παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον άνθρωπο ενώ αποτελούν και την βάση της ήπιας και αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης.
 • Προβάλλει την προστασία των βιοτόπων και των περιοχών του Δικτύου Natura-2000 ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και καταγγέλλει τα συμφέροντα, μεγάλα και μικρά, που απειλούν προστατευόμενες περιοχές, όπως τον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
 • Ζητά την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, τις πράσινες υποδομές και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων με έργα όπως ο επαναπλημμυρισμός των λιμνών (Μουριά – Αγουλινίτσα) που εσφαλμένα αποξηράνθηκαν.
 • Προστατεύει την πολύτιμη αγροτική γη από άναρχες επενδύσεις, οικοπεδοποίηση και μόνιμο «σφράγισμα» και προτείνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
 • Προβάλει τα μοναδικά τοπία, την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και την ξεχωριστή πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας.
 • Διαφωνεί με άχρηστα και καταστροφικά οδικά έργα, όπως η κατασκευή μεγάλου κλειστού αυτοκινητόδρομου μετά τον Πύργο.
 • Στηρίζει τη δράση των κινημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Επιμένει σε πολιτικές βιώσιμες, με γνώμονα την αειφορία και την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών και όχι με βάση το προσωρινό κέρδος.
 • Προστατεύει τα συλλογικά αγαθά (αδόμητοι χώροι, μαζικές συγκοινωνίες, καθαρό τρεχούμενο νερό, παραλίες κ.λπ.), αφού η απώλειά τους, σε καιρό κρίσης, μας κάνει διπλά φτωχούς.
 • Απαιτεί την ξεκάθαρη εφαρμογή της Νoμοθεσίας για το περιβάλλον, την δημόσια υγεία, το κάπνισμα.
 • Συμπαραστέκεται στους αγώνες των ΑμεΑ και αποδέχεται έμπρακτα την διαφορετικότητα.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ επιμένει ότι η σημερινή «κρίση» είναι το αποτέλεσμα της στρεβλής ανάπτυξης που οδηγεί ταυτόχρονα σε οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική καταστροφή. Πρέπει επειγόντως να σχεδιάσουμε ξανά το μέλλον μας με όρους βιωσιμότητας.

Νεκτάριος Φαρμάκης

Δημοκρατία και πολιτισμός η τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου

Το κάπνισμα αποτελεί ατομικό δικαίωμα και επιλογή, όμως ο σεβασμός προς τον πολίτη που δεν καπνίζει, αλλά και προς ένα καθαρό περιβάλλον (ανθρωπογενές και φυσικό), αποτελεί στοιχειώδης δημοκρατική αρχή, που όσοι έχουμε ή διεκδικούμε δημόσια αξιώματα πρέπει να υπηρετούμε.

Για τον λόγο αυτό, η παράταξή μας είναι ξεκάθαρη: Όπως δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με όποιον ρυπαίνει τον τόπο μας, έτσι και δεν θα συμβιβαστούμε με την ανοχή σε μία συνήθεια, όπως είναι το κάπνισμα, όταν αυτή παραβιάζει το δικαίωμα άλλων πολιτών και τους κανόνες αλληλοσεβασμού.

Ως περιφερειακή Αρχή θα εφαρμόσουμε το νόμο. Και προς αυτή την κατεύθυνση, ασφαλώς και θα ενεργοποιήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κυρίως όμως θα εργαστούμε για την εγκαθίδρυση μίας διαφορετικής κουλτούρας, την οποία πιστεύουμε πως η κοινωνία μας είναι απολύτως έτοιμη να δεχτεί.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι μπορεί να αλλάξουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε επιθυμούμε να μετατρέψουμε τους καπνιστές σε «πολίτες β’ κατηγορίας». Είμαστε όμως βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας κατανοεί και αποδέχεται την ανάγκη τήρησης κάποιων κανόνων που δεν προσβάλλουν κανέναν, όμως θα διαφυλάξουν πολλούς.

Ας αναρωτηθούμε γιατί μπορούμε να πάμε στο θέατρο και να μην καπνίσουμε κατά την διάρκεια της παράστασης ή γιατί μας φαίνεται αδιανόητο να καπνίσουμε μέσα σε μία εκκλησία ή στον θάλαμο ενός νοσοκομείου, αλλά όχι το ίδιο αδιανόητο να καπνίζουμε σε άλλους κλειστούς χώρους.

Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι ζήτημα πολιτισμού.

Και όλοι ξέρουμε πως η δημοκρατία έχει κανόνες, όλοι δεχόμαστε πως ο πολιτισμός, είτε υπάρχει παντού, είτε δεν υπάρχει καθόλου!