Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα απέστειλε την παρακάτω επιστολή στους υποψήφιους Δημάρχους Πάτρας ζητώντας τους να τοποθετηθούν στο τι πρόκειται να πράξουν ως Δημοτική Αρχή στο θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί καπνίσματος σε δημόσιους χώρους στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Απάντησαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Θεόδωρος Ντρίνιας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ, Χρήστος Πατούχας ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και Πέτρος Ψωμάς ΣΠΙΡΑΛ τους οποίους και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και την τοποθέτησή τους σε ένα μείζον θέμα της καθημερινότητας πολλών συμπολιτών μας.

Ελπίζουμε ότι οι υπόλοιποι 9 υποψήφιοι που δεν απάντησαν –θέλουμε να πιστεύουμε εκ παραδρομής- δεν αξιολογούν ως δευτερεύουσας σημασίας την προσπάθεια που καταβάλλεται, όχι μόνο από τις 10 οργανώσεις του Δικτύου αλλά και από άλλους φορείς της πόλης καθώς και από θεσμικά όργανα της πολιτείας, για τη δημιουργία καθαρού περιβάλλοντος στους κλειστούς χώρους συνάθροισης.

Οι απαντήσεις των υποψηφίων δίδονται στη δημοσιότητα προς ενημέρωση και τροφή για σκέψη από τους συμπολίτες.

Προς υποψήφιους Δημάρχους Πάτρας

Αξιότιμε κύριε υποψήφιε δήμαρχε

Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα με έδρα την Πάτρα συστάθηκε εξαιτίας της μη εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Έχει στόχο την πίεση προς όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του νόμου με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για τις σοβαρές επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος.

Πιστεύουμε ότι κύρια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι η εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Βασική προϋπόθεση για αυτά είναι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ενός νόμου του Ελληνικού κράτους που καταπατείται συστηματικά!

Σύμφωνα με το νόμο για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους, την ευθύνη ελέγχου και την επιβολή προστίμων έχουν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, η Δημοτική Αστυνομία και η ΕΛΑΣ υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΚΑΠΑ Research το ποσοστό των καπνιστών στη χώρα μας μειώθηκε στο 27,1%. Στην ίδια έρευνα αποτυπώνεται ότι σε ποσοστό 93%, οι Έλληνες πιστεύουν ότι η πολιτεία δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση του νόμου. Αντίστοιχα, ευθύνη και στις δημοτικές αρχές δίνουν οι Έλληνες, με το 85,2% να δηλώνει ότι ο δήμαρχος και οι αρχές της περιοχής τους δε συνέβαλαν στην τήρηση του νόμου για πρόληψη του παθητικού καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Σε αρκετές πόλεις της χώρας μας έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες -με πολύ καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή του νόμου, μετά από βούληση και κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής- όπως σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας με επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας και παρέμβασης της, με ενημερώσεις, συνεχείς ελέγχους και επιβολή προστίμων.

Ως Δίκτυο και με αφορμή τη διάθεσή σας να προσφέρετε στα κοινά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των διαβιούντων αλλά και των επισκεπτών στο Δήμο Πατρέων από τη θέση του πρώτου πολίτη της πόλης θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα κάτωθι:

· Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο παθητικό κάπνισμα;

· Σα νέος δήμαρχος σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου;

· Είναι στις προθέσεις σας η σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας που κατά τον νόμο έχει αρμοδιότητες παρέμβασης στο εν λόγω θέμα;

· Θεωρείτε πως μπορείτε να συμβάλλετε στην επίλυση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος;

Θα παρακαλούσαμε η απάντησή σας να μην αναλωθεί σε ευχολόγια ή τι θα μπορούσε γενικά η πολιτεία να κάνει. Θέλουμε να μας απαντήσετε ξεκάθαρα, εάν αναλάβετε τη Δημοτική Αρχή, τι προτίθεστε να πράξετε σε σχέση με την εφαρμογή του σχετικού νόμου, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη και τους χιλιάδες φίλους/λες των συλλόγων του Δικτύου μας.

Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα είναι πρόθυμο να σας βοηθήσει σε κάθε ενέργεια που θα κάνετε για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την εφαρμογή του νόμου.

Θεόδωρος Ντρίνιας

  • Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο παθητικό κάπνισμα;

Το «Κοινοτικόν» είναι ΕΝΑΝΤΙΟΝ του καπνίσματος, παθητικού και ενεργητικού. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να περιοριστεί στους χώρους που προβλέπει ο νόμος, εξωτερικούς ή ιδιωτικούς και μόνο. Δεν μπορούμε να το θέσουμε πιο εμφατικά.

  • Σαν νέος δήμαρχος σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου;

- Συνεχής ενημέρωση των πολιτών με καμπάνιες που θα οργανώνει ο Δήμος μαζί με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σημαντικό να πειστούν οι πολίτες, ειδικά οι καπνίζοντες, να αυτοπεριοριστούν σε ένδειξη σεβασμού προς τους συμπολίτες του. Αυτή η ενίσχυση της ενσυναίσθησης για τους συνανθρώπους μας θα έχει παράπλευρα οφέλη και για άλλα προβληματικά φαινόμενα που παρατηρούνται στους δημόσιους χώρους, βλ. παράνομη στάθμευση, κατάληψη θέσεων ΑΜΕΑ, ηχορρύπανση, κλπ. και ίσως η αντιμετώπιση αυτή να αποτελέσει τον πιλότο αντιμετώπισης και για αυτά.

- Απόλυτη εφαρμογή της απαγόρευσης καπνίσματος στους χώρους ευθύνης του Δήμου: γραφεία, αποθήκες, γήπεδα, πολιτιστικούς χώρους, μνημεία, χώρους εκδηλώσεων, κλπ.

- Υπογραφή «συμφωνίας κυρίων» με τους καταστηματάρχες και ανάρτηση σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο των καταστημάτων τους προς επιβράβευση τήρησης της συμφωνίας. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση των πολιτών, έτσι και στην περίπτωση των κάθε λογής επιχειρηματιών - αφού και αυτοί πολίτες είναι - είναι σημαντική η καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού των συνανθρώπων σου και η αίσθηση ότι συμμετέχεις ενεργά και θετικά στο κοινωνικό σύνολο.

- Συνεχής επιτήρηση της εφαρμογής του νόμου μέσα από τους δημοτικούς μηχανισμούς ελέγχου, μέχρι να εμπεδωθεί ένα υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης και πολιτισμού.

  • Είναι στις προθέσεις σας η σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας που κατά τον νόμο έχει αρμοδιότητες παρέμβασης στο εν λόγω θέμα;

Δεν έχει σημασία πώς θα βαφτίσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου των αποφάσεων του Δήμου αλλά αν οι μηχανισμοί θα είναι επαρκώς στελεχωμένοι, με τα κατάλληλα μέσα και αν θα υπάρχει η πολιτική βούληση να ασκούν αποτελεσματικά τους ελέγχους.

  • Θεωρείτε πως μπορείτε να συμβάλετε στην επίλυση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος;

Νομίζουμε ότι ο πυρήνας του ερωτήματος είναι αν υπάρχει η βούληση να αναμετρηθεί μια δημοτική αρχή με το πρόβλημα. Έχουμε την αίσθηση ότι πολλές από τις παθογένειες έτσι όπως κακοφορμίζουν γύρω μας έγκεινται στην απουσία κατανόησης ότι ο δρόμος για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων περνάει αναγκαστικά από τα φαινομενικά μικρά θέματα καθημερινότητας όπως το παθητικό κάπνισμα, το ανεξέλεγκτο γκράφιτι, οι βανδαλισμοί κτιρίων και μνημείων κλπ. Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάποιος ότι θα λύσει τα μεγάλα προβλήματα της πόλης αν δεν μπορεί να λύσει τα «μικρά»; Γιατί πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθούν προτάσεις όπως αυτές που αναφέραμε πιο πάνω; Η βαθειά αντίληψη της αναγκαιότητας αναμέτρησης με το μικρό και το καθημερινό είναι που πιστοποιεί τη βούληση της παράταξής μας ότι μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα σαν και αυτό του παθητικού καπνίσματος.

Χρήστος Πατούχας

Αγαπητοί φίλοι, σας στέλνουμε τις απαντήσεις μας στα ερωτήματα που μας θέσατε 

Δύο γενικές παρατηρήσεις:

Πρώτη:

 Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα υπηρετήσουμε στην νέα Δημοτική θητεία από την θέση του πρώτου πολίτη της πόλης. Αυτό ωστόσο δεν αλλάζει την απόφαση μας, από όποια θέση μας κατατάξουν οι συμπολίτες μας, να υπηρετήσουμε αυτά που πιστεύουμε, καταθέτοντας και υποστηρίζοντας προτάσεις για κάθε δημοτικό ή γενικότερο πρόβλημα, πάντοτε σύμφωνα με τις συνολικές μας αρχές, πάντοτε με κριτήριο το συμφέρον της πόλης και των συνδημοτών μας.

Δεύτερη:

 Δεν συμφωνούμε μαζί σας, με την αξιολόγηση της δεύτερης ευθύνης των κρατικών αρχών στην εφαρμογή των νόμων. Οι νόμοι ψηφίζονται στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο, ισχύουν σε όλη την επικράτεια και η εφαρμογή τους δεν πρέπει να εξαρτάται από την καλή ή κακή διάθεση του καθενός τοπικού άρχοντα.

Εξυπακούεται, ότι για κάθε σωστό μέτρο που νομοθετεί η Πολιτεία, η δική μας ευθύνη μαζί με τις κοινωνικές οργανώσεις και όλους τους πολίτες, είναι σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε και να πιέζουμε για την εφαρμογή του. Ταυτόχρονα, θα αναλάβουμε την ευθύνη της εκστρατείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης  με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την δημόσια υγεία.

Πιο συγκεκριμένα στα ερωτήματα σας:

  •   Είναι προφανές, ότι είμαστε εναντίον του παθητικού καπνίσματος. Είναι         αυτονόητο, ότι αντιτιθέμεθα σε κάθε τι που βλάπτει την υγεία των άλλων. Επομένως με καθαρό τρόπο υποστηρίζουμε την απαγόρευση του καπνίσματος, σε όλους τους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού. Στα εστιατόρια, στα καφέ, αυτονόητα σε όλα τα δημόσια κτίρια, στα γήπεδα.

Είναι προφανές, ότι από όποια θέση βρεθούμε μετά τις εκλογές, θα ζητήσουμε την εφαρμογή του νόμου. Και ευχόμαστε η εφαρμογή να είναι καθολική και οι συμπολίτες μας να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της. Θα υποστηρίξουμε την θέση μας αυτή στα Δημοτικά όργανα, θα υποστηρίξουμε την όποια καμπάνια γίνει από τον Δήμο και τους φορείς που δραστηριοποιούνται για το θέμα. Θεωρούμε απαραίτητο, να είναι συνολική η εκστρατεία κατά του καπνίσματος, όχι μόνο με την απαγόρευση, αλλά σαν μία επικίνδυνη εξάρτηση, που επιδρά μακροχρόνια σε βάρος της υγείας των ανθρώπων. ΄Τα νέα παιδιά να μην καπνίσουν ποτέ, όσοι καπνίζουν να βοηθηθούν να το κόψουν.

  1. Θα σας πω την άποψη μου κάπως συνολικότερα: Η εφαρμογή των νόμων και η διασφάλιση της τάξης με ή χωρίς εισαγωγικά, πρέπει να είναι ευθύνη των Κρατικών Αρχών. Και το κράτος να μην εμφανίζεται μόνο όταν πρέπει να ρίχνει δακρυγόνα και να καταστέλλει λαϊκές κινητοποιήσεις. Που και εκεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, παραβιάζονται νόμιμα δημοκρατικά δικαιώματα και κεκτημένα του λαού μας.

Από την άλλη πλευρά, οι Δήμοι δεν γεννήθηκαν έχοντας Δημοτική Αστυνομία. Ίσα ίσα, το μέτρο θεσπίστηκε για να απαλλάξει το Κράτος και τις κυβερνήσεις, από τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Αυτοδιοίκηση. Όπως και σε πλείστες άλλες αρμοδιότητες που αποδίδονται κατά καιρούς στους Δήμους, χωρίς μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.

Δεν αρνούμαστε τον επικουρικό ρόλο, Δημοτικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, κυρίως για την αποτελεσματικότερη προστασία των δημόσιων χώρων, τις παραβάσεις στην κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ή στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Αλήθεια γνωρίζετε ποιος απέλυσε τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας; Φυσικά, η τότε Κυβέρνηση σε εφαρμογή μνημονιακών οδηγιών. Και όταν, επόμενη Κυβέρνηση, έδωσε την δυνατότητα της επανόδου, από τους 49 επέστρεψαν 9, γιατί οι υπόλοιποι, με πρόβλεψη του νόμου απορροφήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες.

Γνωρίζετε ίσως, ότι στον Οργανισμό του Δήμου, υπάρχουν περίπου 1000 κενές οργανικές θέσεις. Γίνεται αυτό με ευθύνη του Δήμου; Υπάρχει λοιπόν συνολικότερο πρόβλημα στην στελέχωση των Δημοτικών Υπηρεσιών, υπάρχει πρόβλημα στην διασφάλιση των πόρων για την πληρωμή τους. Και αυτό να μην γίνει ανταποδοτικά, σε βάρος των δημοτών. Πιστεύουμε, ότι συμφωνείτε μαζί μας, ότι ο πολίτης, γδέρνεται και φορολεηλατείται , και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι επί πλέον θα του φορτώνουμε.

Δεν υπάρχει λοιπόν απλή απάντηση, «ιδρύω Δημοτική Αστυνομία». Φροντίζω για την κάλυψη όλων των υπηρεσιακών κενών, και της Δημοτικής Αστυνομίας, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών στους δημότες. Φροντίζω για την εξασφάλιση των πόρων της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είμαστε βέβαιοι, ότι στον διεκδικητικό αγώνα του Δήμου μας θα σας έχουμε συμμάχους.

  1. 4. Γνωρίζετε ότι η παράταξη μας, διακρίθηκε πάντοτε για την συνέπεια της, για την πίστη της στην συμφωνία λόγων και πράξεων. Αυτά που λέμε, ανεξάρτητα από την πολιτική περίοδο που τα λέμε, μας δεσμεύουν σε κάθε περίπτωση και για το σύνολο της δράσης μας. Επομένως και για το συγκεκριμένο ζήτημα θα κάνουμε ότι αντιστοιχεί στις δυνάμεις μας.

Πέτρος Ψωμάς

Προ δεκαπενθημέρου λάβαμε από το Δίκτυο σας μια ενδιαφέρουσα επιστολή με την οποία μας ζητάτε να τοποθετηθούμε σε ένα πρόβλημα που απασχολεί έντονα την πόλη μας το τελευταίο έτος αλλά το πρόβλημα είναι χρόνιο και ακούει στο όνομα εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα.

Να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι όχι μόνο γι αυτό το θέμα αλλά και για όλα όσα υπάρχει νομοθεσία η οποία παραβιάζεται εμείς είμαστε υπέρ της εφαρμογής του νόμου. Η παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις και εγείρει θέματα υγείας, παιδείας, ηθικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α.

Τα εργαλεία που έχει σε θεσμικό πλαίσιο η Δημοτική Αρχή σίγουρα δεν είναι επαρκεί αλλά αυτό δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της ενεργοποίησης όσων μέσων έχει για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

Σε συνεργασία με τα σχετικά όργανα της Διοίκησης που ο νομοθέτης δίνει την αρμοδιότητα ελέγχου όπως τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας -που έχει δείξει το ενδιαφέρον της και έχει ενεργοποιηθεί  προς αυτή την κατεύθυνση- την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και κάθε άλλο συναρμόδιο θα συμβάλλουμε στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Η ήδη διακηρυγμένη πρόθεσή μας περί ενεργοποίησης της δυνατότητας ύπαρξης Δημοτικής Αστυνομίας θα συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Στην προσπάθεια μας αυτή θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους όπως με συνδικαλιστικά όργανα στις περιπτώσεις χώρων εστίασης και αναψυχής με τους εκπροσώπους των Κοινωνικών εθελοντικών οργανώσεων που δρουν για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο.

Στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η συλλογική κατανόηση από την κοινωνία και δη τους πολίτες της Πάτρας της αδήριτης ανάγκης για χώρους συνάθροισης απαλλαγμένους από παράγωγα καπνού.

Τέλος αφού σας ευχαριστήσουμε για την πρόκληση να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα που όπως φαίνεται από τις 10 υπογράφουσες οργανώσεις του Δικτύου σας απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας για την προθυμία σας να συμβάλετε και σεις στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.