Στο πλαίσιο προεκλογικής ομιλίας την Πέμπτη 23-5-2019 και ώρα 19.30 στην πόλη της Κάτω Αχαΐας και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αποστόλου Ανδρέα, στο τμήμα από την διασταύρωση της με την οδό Δασκαλοπούλου έως την διασταύρωση της με τον οδό Αράξου την 23-5-2019 κατά τις ώρες 18.00 έως 22.30.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται σε παρακαμπτήριους οδούς και μέτρα τάξης – τροχαίας θα ληφθούν από το Α.Τ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

Επίσης, στο πλαίσιο προεκλογικής ομιλίας την Παρασκευή 24-5-2019 και ώρα 20.30 στην πόλη της Κάτω Αχαΐας και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αποστόλου Ανδρέα, στο τμήμα από την διασταύρωση της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την διασταύρωση της με τον οδό Αράξου κατά τις ώρες 19.00 έως 23.00.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται σε παρακαμπτήριους οδούς και μέτρα τάξης – τροχαίας θα ληφθούν από το Α.Τ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει:

α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.
β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.