Στο πλαίσιο εκδήλωσης – κεντρικής προεκλογικής ομιλίας του υποψηφίου Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Καλογερόπουλου Δημητρίου, που θα πραγματοποιηθεί την 24/5/2019 έμπροσθεν εκλογικού κέντρου στο Αίγιο και επί της οδού Ερμού 7 και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και στάσης – στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ερμού και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κλ. Οικονόμου έως την οδό Αθ.Διάκου, την 24-05-2019 κατά τις ώρες 20:30 έως 23:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το παρόδιο οδικό δίκτυο.

Από το Α.Τ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα Μέτρα Τροχαίας κατά την εφαρμογή της
αποφάσεως.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει:
α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.
β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του

Επίσης, στο πλαίσιο εκδήλωσης – κεντρικής προεκλογικής ομιλίας του υποψηφίου Δημάρχου Αιγιαλείας Αχαΐας κ. Παπακωνσταντινόπουλου Παναγιώτη που θα πραγματοποιηθεί έμπροσθεν εκλογικού κέντρου την 23-05-2019 και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ανδρέου Λόντου στο Αίγιο και στο τμήμα αυτής από την οδό Κ. Φανέλλη έως την οδό Επισκόπου Τιμοθέου και στην οδό Βάλφουρ και στο τμήμα αυτής από την οδό Ανδρέου Λόντου έως την οδό Κλ. Οικονόμου την 23-
05-2019 από ώρες 19:30 έως 22:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το παρόδιο οδικό δίκτυο.

Από το Α.Τ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ θα ληφθούν ανάλογα μέτρα τροχαίας.

Τέλος, στο πλαίσιο εκδηλώσεων – κεντρικών προεκλογικών ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν την 24-05-2019 στο Αίγιο Αχαΐας και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και στάσης – στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κλ. Οικονόμου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Βάλφουρ έως την οδό Μητροπόλεως και επί της οδού Μητροπόλεως και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κλ. Οικονόμου έως την οδό Σολωμού, την 24-05-2019 κατά τις ώρες 20:00 έως 23:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το παρόδιο οδικό δίκτυο.

Από το Α.Τ Αιγιαλείας θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα Μέτρα Τροχαίας κατά την εφαρμογή της αποφάσεως.