Επιχείρηση στην Πάτρα, αναζητά άτομα για την θέση της Πώλησης, λόγω αυξημένων αναγκών για το καλοκαίρι.

Επιθυμητά προσόντα η ευγένεια, η ομαδική αντίληψη και η άμεση διαθεσιμότητα. Απαραίτητο οι υποψήφιοι να είναι άνω των 18 ετών.

Παρέχονται εκπαίδευση σε σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον και υψηλές αμοιβές.

Βιογραφικά στο e-mail: [email protected] έως 20 Ιουνίου αναγράφοντας τον κωδικό sales01.