Αντιπροσωπεία επιστημονικού προσωπικού του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της EASPD* με θέμα: «Επενδύοντας σε κοινωνικές υπηρεσίες, Επενδύοντας σε ανθρώπους» που πραγματοποιήθηκε από τις 16 - 18 Μαΐου 2019 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.   

Το Κέντρο εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του Συνεδρίου από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Γ. Κοκκίνου, την Αναπ. Διευθύντρια κα Λ. Κωλέτση, την Προϊσταμένη Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, κα Σ. Ψηλού και την Διοικητική Υπάλληλο κα Ν. Νιάρου.

Στόχος είναι η, μέσω της κοινωνικής οικονομίας, ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε όλο και περισσότερες κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου επισημάνθηκε από τους ομιλητές το μοντέλο της ανοικτής σύμβασης των διάφορων χωρών της Ευρώπης σχετικά με την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Έλαβαν χώρα ομάδες εργασίας αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς όπως της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού, των κοινωνικών υποδομών, της πρώιμης παρέμβασης.

Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου επισημάνθηκε το πλαίσιο κάθε χώρας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την ιδιωτική επένδυση, υπήρξε αναφορά στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη μελλοντική χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων.

Επιπλέον, τέθηκαν διάφορα ζητήματα-ερωτήματα αλλαγής του καταστατικού του Δικτύου και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της επόμενης διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2019 στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την θέση μέλους Δ.Σ. της EASPD, η οποία καλύφθηκε από την κα Αικατερίνη Τσαλιγοπούλου, εκπρόσωπο του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα.

*Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (EASPD)είναι ένα πανευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό δίκτυο , που ιδρύθηκε το 1996, και λειτουργεί ως ‘’ομπρέλα’’ για πάνω από 16.000 κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες ατόμων με αναπηρίες.

Το EASPD υποστηρίζει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναπηρία, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την εξατομικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, με αναμενόμενα οφέλη όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η ΜΕΡΙΜΝΑ συμμετέχει στο EASPD από τα μέσα του 2015.


* Στη φωτογραφία εξωφύλλου είναι εκπρόσωποι ελληνικών φορέων -μελών της EASPD με το Πρόεδρο της EASPD , Mr. James Crowe και τον Γενικό Γραμματέα, Mr. Luk Zelderloo.