Η μεγάλη, κεντρική προεκλογική εκδήλωση της ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕIΑΣ στο Αίγιο.
Η υποψήφια Δήμαρχος, Βασιλική Ψυχράμη απευθύνεται στους πολίτες της Αιγιάλειας.