Κατόπιν της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι «καλώς απεκόπησαν οι συντάξεις 13η και 14η από τους εν ενεργεία και συντάξει υπαλλήλους», δεν θα έχουν πλέον επιχείρημα  γεναιοδώρου προσφοράς οι κυβερνώντες, να υπόσχονται ότι θα δοθεί και  του χρόνου καθώς και η 14η!

Επομένως οι συνταξιούχοι δεν έλαβαν την «13ην σύνταξη», αλλά ένα μικροποσόν  αντιδώρου και δη προεκλογικώς! Ήταν κάλυψη των υπερόγκων αναγκών των πενομένων γερόντων ή ανάμνηση ότι έρχονται Αυτοδιοικητικές εκλογές σε ολίγον! Μήπως αφορούσε την κάλυψη εισιτηρίων για μετάβαση στην εκλογικήν περιφέρειαν των συνταξιούχων;

Σύνταξη, υπό την πραγματικήν της έννοιαν είναι το χρηματικόν ποσόν που λαμβάνει κάθε άτομον όταν εξέλθει της ενεργού υπηρεσίας και αφού του έχουν παρακρατηθεί από τον τρέχοντα μισθόν μεγάλα ποσά. Επομένως το προσφερθέν  με το πλαστόν όνομα «13η σύνταξη», δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δοθέντως ότι δεν αφορά το σύνολον του αντιστοίχου στον όρον ποσού.  Ούτε ως επίδομα αδείας πρέπει να θεωρηθεί γιατί έπρεπε να δοθεί τον Ιούλιον και δεύτερον να ήταν ίσον με το ήμισυ της συντάξεως.

Από τούδε και στο εξής δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ο όρος «13η σύνταξη» γιατί δεν συνάδει ο χαρακτηρισμός με την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας, αλλά είναι άγνωστον και  πια θα είναι η θέση των δανειστών στις επόμενες ημέρες.

Συνεπώς υποσχέσεις εκ μέρους των πολιτικών για το θέμα αυτό κόπτονται σύριζα. Ας ανατρέξουν σε άλλον χαρακτηρισμόν.

Το Συμβούλιον της Επικρατείας με Τμήμα του απεφάσισε  πριν χρόνια, την μη περικοπήν του 13ου και 14ου   μισθού και συντάξως ως αντίθετην  με τα άρθρον 4 και 25 του Συντάγματος. Πως τώρα άλλαξε γνώμην; Η πενία μαστίζει τους Συνταξιούχους και τους χαμηλομίσθους. Δεν πρέπει ο οικονομικώς πάσχων Λαός να πιστεύει όπως ο μυλωνάς του Πότσδαμ  «ότι υπάρχουν Δικαστές στο Βερολίνον»;