Ολοκληρώθηκε η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Παύλου Αροανίας και πολιούχου Τριπόλεως και πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου!

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου:

"Ὡλοκληρώθηκε ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας καὶ πολιούχου Τριπόλεως μὲ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, χοροστατούντων τῶν Μητροπολιτῶν:

  1. τοῦ κοσμαγάπητου καὶ ἀγωνιστοῦ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου
  2. τοῦ πάντοτε πιστοῦ, ταπεινοῦ καὶ σώφρονος Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ,

μετὰ δεκάδων ἱερέων και ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν τὴν 11.5.2019.

ὑπεύθυνος τῆς Σχολῆς Βυζαντικῆς Μουσικῆς Καλαβρύτων κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος μὲ τοὺς συνεργάτες του συνώδευσαν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν σύντομη λιτανεία στὸ γενέθλιο οἴκημα μὲ πνεῦμα ὀρθόδοξης χριστιανικῆς κατανύξεως.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔγιναν ὁ ἁγιασμὸς καὶ τὰ ἐγκαίνια  τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου, παραπλεύρως τοῦ γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου.

Παρευρέθησαν:

  • Ὁ Δήμαρχος τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς
  • Ὁ πρ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης
  • Ὁ πρ. Ὑπουργὸς κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος, ὑποψήφιος Δήμαρχος Καλαβρύτων
  • Ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως Δικηγόρος κ. Γεώργιος Κοσμᾶς
  • Ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Τσενὲς καὶ
  • Οἱ ὑποψήφιοι περιφερειακοὶ σύμβουλοι κ. Δημήτριος Κατσικόπουλος καὶ ὁ ἥρωας τῶν ΑΜΕΑ συμπαθέστατος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν.

Μᾶς ἐτίμησαν οἱ φίλοι τῶν φορέων μας, ὁ μουσικοδιδάσκαλος κ. Νικόλαος Κλέντος, οἱ καθηγητὲς Γεώργιος Μπένος τῆς Νομικῆς τοῦ Παν/μίου τοῦ Cambridge, Κων/νος Νιάρχος τῆς Φιλοσοφικῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, ὁ φίλτατος κ. Ἀντώνιος Γκαργκάσουλας ἐκ Μαντινείας – ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ὁ Γέρος τοῦ Μοριά» Ν. Υόρκης, ψυχὴ ἐθνικῶν δραστηριοτήτων στὴν Ἑλλάδα και στὸ ἐξωτερικό, ὁ Διευθυντὴς τῆς Πολεοδομίας Αἰγίου κ. Λεωνίδας Καράμπελας, ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων ποὺ ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Εἰδικὸ Γραμματέα τοῦ Δ.Σ. της, Σχολικὸ Σύμβουλο κ. Εὐάγγελο Πονηρό, ὁ δραστήριος δημοσιογράφος τοῦ «Μεσσηνιακοῦ Λόγου» Καλαμάτας κ. Θεόδωρος Μπρεδήμας (ἐξάδελφος τοῦ ἀειμνήστου Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α. Τζὼν Μπρεδήμα), ὁ φλογερὸς ἑλληνόψυχος διδάσκαλος τοῦ Γένους σχεδὸν 100 ετὴς κ.  Παναγιώτης Ρήγας, ὁ ὁποῖος, ἀψηφὼν τεράστιους κόπους, ἔξοδα (ἐνοίκιασε ὁλοήμερο ταξί) καὶ ἀφάνταστη ταλαιπωρία, ἔκανε και ἐφέτος τὸ μακρὺ καὶ δύσκολο, γιὰ τὴν ἐπιβαρυμένη ὑγεία του καὶ ἡλικία του, ταξίδι ἀπὸ τὴν Καλαμάτα.

Ἀπὸ τὴν ἀνιδιοτελέστατη «Ἀχελῶος TV» τῶν εὐλαβῶν καὶ ἀνάργυρων ἰδεολόγων ἀδελφῶν Μπόκα, ὁ κ. Λεωνίδας Δρογάρης ἀποταμίευσε τὶς καλύτερες στιγμὲς κινηματογραφώντας τὴν ἐκδήλωσιν.

Τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο «Ἁγία Τριὰς» Ἰλίου Ἀττικῆς (ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Παν. Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλάργυρου ποὺ συνεχίζει ἐπαξίως ὁ Ἐπίσκοπος κ. Τιμόθεος) μᾶς ἔδωσαν πάλι χαρὰ μὲ τὴν παρουσία τους.

Εἴθε νὰ ἤρχοντο οἱ προσκληθέντες Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ μὴ Συνοδικοὶ Μητροπολῖτες καὶ νὰ πρωτοτυποῦσαν, στὰ ἡρωικὰ χώματα τῆς Ἀροανίας Καλαβρύτων, νὰ ἐξέδιδον πανηγυρικὴ ἀπόφασιν ὅτι ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, δεδομένου ὅτι τὴν Προεδρία τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναλάβῃ, ὅπως πρὸ ἐτῶν ἔχομε ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ προφορικῶς ὑπερτονίσει καὶ ἔχουν λάβει ἀποφάσεις οἱ Γενικὲς Συνελέυσεις καὶ τὰ Διοικητικά μας Συμβούλια, ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ἑκάστοτε Συνοδικῶν καὶ μάλιστα ὄχι οἱ ἀρεστοὶ πρὸς ἐμᾶς, ἀλλὰ διὰ κλήρου, ποὺ εἶναι ἀνεπανάληπτο καὶ πρότυπο δημοκρατικότατο σύστημα τῆς ὑφηλίου.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασίς των θὰ κατασυγκινοῦσε ὄχι μόνον τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως θὰ ἐντυπωσιάζοντο οἱ πάντες καὶ θὰ ἔμεναν οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν γενναία των πράξιν εἰς τὴν παγκόσμιο ἱστορία.

Τέτοιες ἱστορικὲς εὐκαιρίες ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ χάνωνται.    

Ἐπαναλαμβάνομε αὐτὰ ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια ἔχουμε ἐκτενέστατα ὑπερτονίσει, δηλαδὴ ὅτι ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς, δὲν θέλουμε νὰ δώσουν οὔτε μία «τρύπια δεκάρα», ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

Κινούμεθα ἀνέκαθεν μὲ ἄκρα διαφάνειακαὶ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια.

Ἁπλῶς, οἱ ἁρμόδιοι δὲν θέλουν, δυστυχῶς, νὰ μᾶς κατανοήσουν.

Τόσον τὰ ἔξοδα ὅσο και τὰ ἔσοδα αὐτοῦ πρέπει νὰ διαχειρίζωνται μὲ ἀπόλυτον διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ἀπὸ ἄτομα μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία καὶ διὰ τοῦτο παρακαλοῦμε, μὲ Προεδρικὸν Διάταγμα νὰ ὁρισθοῦν «καθαρὰ χέρια» ἀπὸ εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικούς, δικαστικοὺς καὶ ἄλλα ἔντιμα πρόσωπα ἀπὸ ἄλλα ἐπαγγέλματα, γιὰ νὰ γίνωνται αὐστηρότατοι ἔλεγχοι ἐσόδων καὶ ἐξόδων μέχρι καὶ τελευταίας δεκάρας καὶ νὰ ἀποφεύγεται ὁ σκανδαλισμὸς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ προπαντὸς νὰ μὴ ἐκμεταλλεύωνται οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τέτοιες κακὲς συνήθειες κακῶν λειτουργῶν καὶ διασύρουν τὴν Ἐκκλησία.

Κάνομε ἰώβειον ὑπομονή, ἀλλὰ νὰ μὴ μᾶς θεωροῦν «πτωχοὺς τῷ πνεύματι» ἢ...

Τὰ ἔσοδα τοῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος θὰ διατίθενται ὄχι μόνον διὰ τὴν  ἐξόφλησιν τοῦ ἐξωραϊσμοῦ - διὰ τὴν εὐπρέπεια τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου, ἀλλά καὶ θὰ ὑπεραρκοῦν διὰ δημιουργία νέων εὐαγῶν Ἱδρυμάτων καὶ τὴν συντήρησιν καὶ συνεχῆ λειτουργία αὐτῶν καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες!!!.  


Εὐτυχῶς, ἀποζημιώθηκαν οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές, διότι ὁ καιρὸς ἦταν ἐξαιρετικός, ἡ Θεία Λειτουργία κατανυκτική, τὰ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου ποικίλα καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα, τὸ φαγητὸ πλούσιο καὶ τὸ ἀποκορύφωμα ἦταν τὸ θαυμάσιο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα μὲ τὰ ἀθάνατα εὐπρεπῆ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τοὺς ἀνιδιοτελῶς προσφερθέντες ἰδεολόγους, τὸν ἀκάματο, καλλικέλαδο, σπουδαῖο Καθηγητὴ π. Χρῖστο Κυριακόπουλο, Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπο Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, συνοδευόμενον ἀπὸ τὸ κλαρῖνο τοῦ μοναδικοῦ κ. Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου ἀπὸ τὴν Κέρτεζη Καλαβρύτων και τὸν κ. Φώτη Ρήγα ἐπίσης ἀπὸ τὴν Κέρτεζη Καλαβρύτων ποὺ συνώδευε ἐπιτυχῶς μὲ τὰ κρουστὰ ὄργανα".