Η Σία Αναγνωστοπούλου συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών με αντιπροσωπεία κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Νιγηρίας που επισκέπτεται την Ελλάδα με σκοπό την ολοκλήρωση συμφωνίας για πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, νιγηριανών επιχειρήσεων και της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Νιγηρίας.

Το πρόγραμμα αφορά την οργάνωση αλιευτικού στόλου καθώς και την εκπαίδευση και πιστοποίηση από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 2.500 Νιγηριανών αλιέων. Πρόκειται για ένα διακρατικό πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα στη Νιγηρία που αφορά, ουσιαστικά, την έναρξη συνεργασίας με μια χώρα 360 εκατομμυρίων κατοίκων η οποία καταγράφει σημαντική αναπτυξιακή προοπτική.