Την Κυριακή 19/05/2019 και ώρα 10:30 ξεκινούν οι 20οι Παμπελοποννησιακοί αγώνες υπερπήδησης εμποδίων στο Πάρκο Ιπποκάμηλος.