Ο Αρχοντοχωριάτης Του Μολιέρου στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα