Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2019
Μουσεία ως Κόμβοι Πολιτισμού
Τελική Εκδήλωση Δικτύου Αγωγής Υγείας
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019