Το Pasta Box restaurant cafe στην Αγίου Νικολάου 15 προσλαμβάνει άτομα με προϋπηρεσία στο service.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο email: [email protected]