Ο Δήμος Πατρέων σε σχέση με το έργο ασφαλτόστρωσης οδών Αρκτικού Διαμερίσματος ενημερώνει τους κατοίκους για τα εξής:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.550.000 ευρώ δημοπρατήθηκε τον Φλεβάρη του 2018 και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών υπογράφτηκε σύμβαση στις 2/8/2018 με προθεσμία περαίωσης 1 έτος.

Σήμερα αν και έχει παρέλθει το 80% του συμβατικού χρόνου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι της τάξης του 25%.

Η Διεύθυνση Έργων Υποδομής έχει ήδη προβεί σε Ειδική Πρόσκληση προς τον εργολάβο για την συνέχιση των εργασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, άλλως κινδυνεύει να κηρυχτεί έκπτωτος.

Η Δημοτική Αρχή λόγω της πολύ άσχημης κατάστασης των οδοστρωμάτων της Πάτρας σε μήκος πάνω από 300 χιλιόμετρα και μέσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα πρωτοφανές πλήθος έργων οδοποιίας ύψους 25εκ. ευρώ.

Καταβάλουμε μαζί με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες κάθε προσπάθεια να είναι τα έργα τεχνικά άρτια χωρίς τις γνωστές κακοτεχνίες του παρελθόντος. Και ήδη τα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά.