Ανακοίνωση για την απώλεια του Βασίλη Λάζαρη, εξέδωσε η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικά αναφέρει:

"Η πόλη, η ιστορία και οι άνθρωποί της πενθούν τον Βασίλη Λάζαρη.

Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο φιλόλογος, ο ιστορικός, που το έργο του συνέβαλε στην κοινωνική και ιστορική αυτογνωσία μας. Συμβολή ιδιαίτερα σημαντική στο σημερινό περιβάλλον που κυριαρχείται από την ευκολία.

Το έργο του, ιστορικό και όχι μόνον, παραμένει το θεμέλιο που οι νεώτεροι ιστορικοί και λογοτέχνες της περιοχής μας χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς.

Η «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» αισθάνεται ότι χάνει έναν σύντροφο, έναν συμπαραστάτη των αγώνων που μ΄αυτούς  μόνο μπορεί να καλυτερεύσει ο κόσμος μας".