Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 επισκέφτηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας ο κ. Αθανάσιος Κούστας, οικονομολόγος και Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης: «Αχαϊκή Βιομηχανία».

Ο κ. Κούστας, ως βαθύς γνώστης των θεμάτων του Επιμελητηρίου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, μίλησε με τον Διευθυντή, κ. Ανδρέα Ζέρβα, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους για θέματα της αγοράς και των επιχειρήσεων.

  Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.