Πρωτοφανή, αδιανόητα, προσβλητικά, ταπεινωτικά και άκρως περιφρονητικά για τον Ιερόν χώρον του Κοινοβουλίου, τον λεγόμενον και Ναόν της Δημοκρατίας, είναι όσα ακούγονται κάθε φοράν που γίνεται συζήτηση σε επίπεδον Αρχηγών Κομμάτων, χωρίς να εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τους λοιπούς ομιλητές. Ο λεκτικός βόρβορος δεν υποτιμά μόνον τον χώρον διεξαγωγής του , αλλά και τον Ελληνικόν Λαόν. Τον Λαόν εκείνον που δεν παύει να ηδονίζεται ακούοντας τον Αρχηγόν του να επιτίθεται στον άλλον Αρχηγόν. Η βάση έπρεπε να αισθάνεται οδύνην και να διαμηνύει στους Αρχηγούς να συμπεριφέρονται κοσμίως, ευγενώς, τιμώντες το ύψιστον λειτούργημα του Αιρετού, το οποίον μετέτρεψαν σε επάγγελμα ήσσονος ποιότητος και ως εξ αυτού ομιλούν. Παρεμπιπτόντως να τονίσομεν ότι οι Αρχηγοί δεν είναι Αιρετοί αφοί με τα απατηλά νομοθετήματα θεωρούνται εκλεγμένοι άνευ σταυροδοσίας, «άρα έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν»!!

Το ακατάπαυστον μένος του ενός εναντίον του άλλου, οι εκφράσεις του θίγουν το προσωπικόν τους είναι, οι αναφορές στα οικογενειακά θέματα, οι βαρύτατες και για τους απλούς πολίτες ποινικώς διώξιμες εκφράσεις, αυτονόητον ότι δεν τους τιμούν καθόλου, αλλά αντιθέτως τους υποβιβάζουν. Και οι στενοί συνεργάτες και λογογράφοι δεν έπρεπε να κομίζουν πυρφόρους δάδας εν τω Κοινοβουλίω! Δεν τους πληρώνομεν γι΄αυτό, αλλά να γράφουν «δυό λέξεις» στους Αρχηγούς γιατί αν δεν τις έχουν γραμμένες μάλλον θα υπάρχει μόνιμη «απορία ψάλτου βήξ»! ΄Έχομεν να κάνομεν με παγίους πολιτικούς αναγνώστες και όχι με αγορητές.

Σε κάθε ομοίαν αντιπαράθεση στην Βουλήν οι προσβλητικές εκφράσεις είναι όπως ο Μάρτης την Σαρακοστήν. Μέγα μέρος των ακροατών, κατακρίνει τον απρεπή τρόπον, δήθεν διαλόγο και ενημερώσεως και προσβάλλεται. Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν θα έπρεπε να τους συστήσει να αποφεύγουν τις χυδαίες και προσβλητικές εκφράσεις εντός του Κοινοβουλίου. Κάποτε αναφέρει «να μη γραφτεί στα Πρακτικά» η προσβλητική

έκφραση. Αφού την έχομεν ακούσει τι νόημα έχει να μη γραφεί στα πρακτικά; Για τον εξερευνητήν του μέλλοντος ενδιαφέρεστε ή δια την ευγενικήν και επιβαλλομένην εντός του Κοινοβουλίου συμπεριφοράν κε Πρόεδρε;;;

Αναφέρονται δεικτικώς εκφράσεις για σχέσεις με Ζήμενς, για εξωχώριες εταιρείες, για μίζες, για διαφθορές και άλλα πολλά που τα αποκαλούν σκάνδαλα. Εφ’ όσον είναι σκάνδαλα γιατί δεν άγονται αμέσως στην Δικαιοσύνην, αλλά χρησιμοποιούνται ως υγρόν πυρ κατά των αντιπάλων;;

Η κατάσταση εν τω Κοινοβουλίω είναι εκκρηκτική και αγρίως προσβλητική. Ή να επέλθει στα όρια του σεβασμού ή να διακοπούν όμοιες συνεδρίες. Γιατί και η Βουλή αλλά και οι Δημοκρατία είναι τρωτές παντού και όχι το αντίθετον, όπως αναφέρουν συνεχώς μερικοί.