Σε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδος αναφέρει:

"Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε στους συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς το Clawback A’ Eξαμήνου 2018 με ατομικά ηλεκτρονικά μηνύματα την Παρασκευή 3/5/2019.

Οι εργαστηριακοί γιατροί καλούνται ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ να πληρώσουν από την τσέπη τους τις εξετάσεις των ασφαλισμένων.

Στις ακτινολογικές εξετάσεις το clawback είναι

CT,MRI :31,4 %(από 17,9%)
US: 29,2% (από 43%)
Μαστογραφίες: 41,8% (από 29,7%)
ΜΟΠ: 25,8% (από 10,7%)
και στα Βιολογικά υλικά :18,92% (από 4,46%)
Μεταβολή σε σχέση με Α' εξάμηνο του 2017
CT,MRI: 75%
Μαστογραφίες: 41%
ΜΟΠ :141%
Βιολογικά υλικά Ι/ΙΙ : 324%

Ένα μέτρο που νομοθετήθηκε εξ αρχής καταχρηστρικά ως μνημονιακή παράμετρος για την εφαρμογή του κλειστού προυπολογισμού ,ο οποίος  αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση , με δέσμευση (!!!) τη σταδιακή του εξάλειψη (ως μνημονιακή υποχρέωση και αυτή!!!!) έχει εδραιωθεί και επιταθεί !

Τα πρωτογενή πλεονάσματα ,τα επιδόματα και οι παροχές δεν συνάδουν με την εφαρμογή του Clawback. Πλέον πρόκειται ξεκάθαρα για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονται για τους εργαστηριακούς ιατρούς για εκτελεσθείσες εξετάσεις στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της Υγείας!

Οι εργαστηριακοί γιατροί είναι Έλληνες πολίτες όχι μόνο με υποχρεώσεις αλλά και ίσα δικαιώματα με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Σας εγκαλούμε να ακυρώσετε άμεσα την εφαρμογή του Clawback από δώ και στο εξής και να υπάρξει κούρεμα των ήδη επιβεβλημένων ποσών των Clawback λόγω υποκοστολόγησης της αποζημίωσης το 2016 ,η οπoία προφανώς διπλασίασε την πλασματική οφειλή μας και κατά συνέπεια το cb.
Aπαιτούμε κάθε παραπεμπτικό που εκτελείται να αποζημιώνεται στο ακέραιο!

Αν δεν μπορείτε να το αποζημιώσετε μην το εκδίδετε !

Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ!!!"