Αγιασμός εκλογικού Κέντρου ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ

(στο κάτω μέρος της πλ. Γεωργίου)