Ακούσατε!!!! Ακούσατε!!!! Ετοιμαζόμαστε για τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Ξυπόλητου μας!!!!
Τρείς Παρασκευές!!!
Τρείς Κωμωδίες!!!

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Παρασκευή 3 Μα'ί'ου Ώρα 22:00
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΑΜΑΜ
γραμματειακή υποστήριξη υποδοχή Νίκος - Μαρία και...όλοι μαζί !!!!

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ!!