Παραμένει σε εκκρεμότητα η ασφαλής για τη δημόσια υγεία διαχείριση του επικίνδυνου υλικού της πρώην «Αμιαντίτ».

Ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών έλαβε τα προληπτικά μέτρα που όριζαν οι σχετικές αποφάσεις, αλλά τα σπασμένα κομμάτια του αμίαντου εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να βρεθεί τρόπος για τη διαχείριση του αμιάντου.

Η Αποκεντρωμένη φέρεται να είναι αμετακίνητη στη θέση ότι τα εμφανή κομμάτια θα πρέπει να καλυφθούν όχι με απλές και συνηθισμένες λύσεις, αλλά με ειδικό υλικό (μεμβράνες κ.ά.). Αναζητώντας εναλλακτικό τρόπο για την ορθή διαχείριση του αμιάντου, η κατά ένα μέρος ιδιοκτήτρια της πρώην «Αμιαντίτ» έχει αναθέσει σε πιστοποιημένη εταιρεία να διερευνήσει την εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού.

Όπως είναι γνωστό, για την υπόθεση της «Αμιαντίτ» υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της απόφασης που είχε εκδώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Νοέμβριος 2011) για τη συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων από την έκταση του παλιού εργοστασίου στο Δρέπανο.

Η απόφαση όριζε τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδοτημένους χώρους του εξωτερικού. Το κόστος της όλης διαδικασίας είχε υπολογιστεί στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκ των ιδιοκτητών αναζητάει εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς κρίνει το προαναφερόμενο κόστος δυσθεώρητο.

Πάντως, η μη εφαρμογή της τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ από την πλευρά των ιδιοκτητών υποχρέωσε την Αποκεντρωμένη να κινήσει ένδικα μέσα (διαφορετικά θα έμενε έκθετη απέναντι στον νόμο). Η διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της ανάκρισης και οι κλήσεις των φορέων και εκπροσώπων τους ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα.

Η συνολική ποσοτική εκτίμηση από κάθε μορφή εντοπισμένης ρύπανσης, όπως περιγράφεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης του 2011, είναι: 1) 25.000 γπ2 στέγες και προσόψεις κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου στα υφιστάμενα κτίρια του ακινήτου 2) 2300 tn θραύσματα και δομικά υλικά αμιαντοτσιμέντου (σωλήνες, καπναγωγοί κ.λπ) στην επιφάνεια του ακινήτου 3) 200 kg χημικά αντιδραστήρια 4) 70.000 m3 έδαφος ρυπασμένο από αμίαντο 5) 250 m3 έδαφος ρυπασμένο από πετρελαιοειδή κατάλοιπα.

Πηγή: "Πελοπόννησος"