''Μέσα από μια άλογη χειρονομία, με την τεχνική του  action painting, σχηματίζεται το πρώτο επίπεδο των έργων. Φωτεινά και σκοτεινά σημεία , έντονοι και χλωμοί τόνοι, διαφανείς και αδιαφανείς ύλες δημιουργούν μια ακαθορίστου χώρου και επιπέδου εικόνα. Σε αυτό το σημείο προκύπτει η ευκαιρία να γίνει ένα βήμα πίσω, ενώ ο νούς σε συνεργασία με μια βαθύτερη αίσθηση αρχίζει να μορφοποιεί και να οριοθετεί τα προηγουμένως διάχυτα πεδία, ώστε οργανικά να αναπτυχθεί η μορφή.

            Δημιουργείται ένα παιχνίδι όρασης από το γενικό στο ειδικό και αντίστροφα, μέσα απο τον συνδυασμό ετερόκλητων υλικών όπως διαφόρων ειδών ελαιοχρώματα, βερνίκι, πίσσα, σκόνες αγιογραφίας κ.α.

            Επιρροές για το έργο αυτό αποτελούν παιδικές ακόμα εντυπώσεις και εικονικές καταγραφές. Μέσα από το βίωμα μιας εκτεταμένης και ασάλευτης παρατήρησης της πανίδας και της χλωρίδας, είναι δυνατό να εμφανιστεί μια προηγουμένως αθέατη πλευρά της ζωής των όντων, η οποία αρμονικά και άκριτα συνδυάζει άνθιση με αποσύνθεση, βάθος με επιφάνεια, πυκνότητα με λεπτότητα, υγρότητα με ξηρότητα και αναρίθμητες άλλες πολικότητες.

            Ο,τι πάνω έτσι και κάτω, ότι μέσα έτσι και έξω. Φέρνοντας στο υλικό πεδίο τον νόμο αυτό σε πράξη, αναδύθηκαν τα παρόντα μεταφυσικά τοπία. Ο εξωτερικός κόσμος της αντίληψής μας πάντοτε συνδεδεμένος με τον εσωτερικό μας κόσμο, αποτελεί τον καθρέφτη του όντος μας στον εαυτό μας. Έτσι όντας δημιουργοί της ζωής μας, δημιουργούμε για να γνωρίσουμε τον Εαυτό.''