Οι νέες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι πολλαπλές και αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς τις συνθήκες της αγοράς.

Στην Ημερίδα που διοργανώνει η ΟΦΑΕ με την επιστημονική συνεργασία της OPTILOG Advisory Services, την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αθήνα) με θέμα «Ελληνικές Εμπορευματικές Μεταφορές: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις & μελλοντικές τάσεις», θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα καίρια θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες των μεταφορών.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις που επικρατούν στην διεθνή αγορά, ενώ θα απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργίας μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα γενικότερα.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μία δυναμική συνάντηση των στελεχών του χώρου, καθώς και εκπροσώπων των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ παράλληλα θα έχουμε και την συμμετοχή της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU), ενώ τελεί υπό την αιγίδα της EEL, της ΕΕΒΨ, και του ΣΥΝΔΔΕ&L, αλλά και με την υποστήριξη του Operations Center.