Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) –με θέμα «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές» σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras στο πλαίσιο του έργου [email protected] SMEs του προγράμματος «INTERREG Europe 2014 -2020».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, και συγκέντρωσε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο. Ο κος Δημήτριος Καραβίδας, Επικεφαλής της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τα ‘’Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στον Αγροτικό Χώρο’’, παραδίδοντας την σκυτάλη στον κ. Γεώργιο Μαθιουδάκη, στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στις ”Επιχορηγήσεις της Ε.Ε και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροτικό χώρο – Η νέα ΚΑΠ 2021-2027.”, όπου  μεταξύ άλλων υπογράμμισε την σημασία της πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις ΜμΕ των αγροτικών περιοχών.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε την ομιλία του αναφορικά με τις ”Καλλιέργειες υπό κάλυψη και συνέργειες με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, παρουσιάζοντας ευκαιρίες για καινοτομία στον κλάδο της θερμοκηπιακής παραγωγής, ενώ συνέχισε ο κος Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ‘’Συνδεσιμότητα αγροτικών περιοχών: Μειώνοντας τις αποστάσεις”, δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου με στόχο τη δημιουργία κέντρων τηλεκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές.

Κλείνοντας τον κύκλο των προσκεκλημένων ομιλητών, η κα Λένα Τσιπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το έργο European Entrepreneurial Regionsπου περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλες 7 ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και για το Social Progress Index.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων και των ομιλητών σχετικά με τα θέματα των παρουσιάσεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην Περιφέρεια ο αγροτικός τομέας.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης με τους συνέδρους θα αξιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του [email protected] SMEs, ήτοι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΠΔΕ.