Ένας χώρος έρευνας και καινοτομίας υπάρχει στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά κτίριο που ανταποκρίνεται στον ρόλο που εξυπηρετεί, στεγάζοντας το Ι.Τ.Υ.Ε. 

Το Ι.Τ.Υ.Ε είναι ένας φορέας που έχει ως σκοπό του την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Πρόσωπο κλειδί και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του φορέα είχε παίξει ο αείμνηστος καθηγητής Δ. Μαρίτσας που είχε διατελέσει διευθυντής του. 

Ο καθηγητής ήταν ο εμπνευστής της ιδέας και πρωτοστάτης στην προσπάθεια για να αποκτήσει το Ινστιτούτο τις δικές του εγκαταστάσεις. Το I.T.Y.E., με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απέκτησε την δική του στέγη το Μάρτιο του 2005, ενώ πλήρης μετακόμιση έγινε το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. 

Το τεχνολογικά σύγχρονο κτίριο με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική γραμμή, στεγάζεται σε έκταση 10.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε το 1989 από το Πανεπιστήμιο Πατρών για το σκοπό αυτό. Προς τιμή της μνήμης του κ. Μαρίτσα το κτίριο απέκτησε το όνομα του. 

Αποτελεί μια υπερσύγχρονη κατασκευή, σχεδιασμένη με διεθνείς προδιαγραφές και εφοδιασμένη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αποσκοπώντας στο να συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

Εκτείνεται σε 6 επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 4.650 τ.μ. και διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου των λειτουργιών του, αίθουσες συνεδριάσεων, εκπαιδεύσεων και παρουσιάσεων, ένα σύγχρονο αμφιθέατρο χωρητικότητας 132 ατόμων με δυνατότητες συνδιάσκεψης πολλών σημείων με ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίας στο διαδίκτυο, ασφαλές και υπερσύγχρονο υπολογιστικό κέντρο, πολλές βοηθητικές αίθουσες και γυμναστήριο για τους εργαζόμενους.


Κτίριο Ι.Τ.Υ.Ε. Δ. Μαρίτσας

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Υ.Ε. θα στεγάσουν το σύνολο των υπηρεσιών του και θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του και στην περαιτέρω ανάπτυξη του.

Είναι έτσι δομημένο ώστε να ενθαρρύνει τη συλλογική δουλειά (εντός των Ερευνητικών Μονάδων και Διευθύνσεων ΚτΠ αλλά και μεταξύ τους) ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και την ανάπτυξη ατομικής έρευνας. Το κτίριο έχει δυνατότητα στέγασης 238 θέσεων εργασίας.

Το νέο κτίριο του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι η πραγματοποίηση του οράματος της διοίκησης και των εργαζομένων του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξης της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

(Οι πληροφορίες είναι από το Δημήτρη Σαββόπουλο στον οποίο ανήκει και το βίντεο).