Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς πραγματοποίησε επίσκεψη στο Στρατηγείο και τις Μονάδες της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ), στα Επιτηρητικά Φυλάκια (ΕΦ) της νήσου Χάλκης και στη Διοίκηση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) στη νήσο Τήλο, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΣ:

- Ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες.
- Επισκέφτηκε εγκαταστάσεις Στρατοπέδων, Μονάδων και όλα τα ΕΦ στη νήσο Ρόδο, Χάλκη και Τήλο.
- Επιθεώρησε τα καθορισμένα Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων.
- Παρακολούθησε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
- Συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών.
- Πραγματοποίησε ομιλίες και έδωσε κατευθύνσεις στο προσωπικό.